Documentació de centre

Pla de contingència 2021-2022.

Pla de contingència 2020-2021: Canvis en el Pla de contingència. Novembre de 2020.

Projecte de direcció.

Projecte educatiu de centre.

Concreció curricular. Forma part del Projecte educatiu de centre (PEC)

Pla d'acció tutorial. Forma part del PEC

Pla d'atenció a la diversitat (PAD). Forma part del PEC

Projecte lingüístic de centre. Forma part del PEC

Reglament Orgànic de Funcionament (ROF). Forma part del PEC


Nota: El Pla de contingència modificarà aquest curs (2021-2022) alguns aspectes del ROF