Serveis

El menjar a la nostra escola és servit per l'empresa de càtering Comensals Menjadors Escolars SL. Anualment (el mes de gener) el Consell escolar avalua el servei oferit per l'empresa.

El preu diari del servei de menjador és de 6'48 euros diaris -per als alumnes que queden fixos-, que inclou el menjar (4,66 euros) i el servei de monitors (1'55 euros).

L'alumnat també poc quedar a menjador dies solts. En aquest cas el preu és de 6'87 euros.

La direcció del centre i la coordinadora de menjador coordinen el servei.

El menjador comença el primer dia de curs i acaba el darrer. L'horari és de les 13.30 h per a l'alumnat d'educació infantil i a les 14.15 h per a l'alumnat d'educació primària.

El servei de menjador acaba a les 16 hores, hora d'inici de les activitats extraescolars (a partir del mes d'octubre). Les activitats extraescolars les organitza l'AMIPA, juntament amb la direcció del centre.


La comissió de menjador és l'encarregada de vetllar pel bon funcionament del menjador escolar.

A l'apartat de Comissions podeu veure qui són els integrants de la comissió de menjador així com les seves funcions.


Podeu consultar qui és el menú del mes clicant al següent enllaç (pàgina web de Comensals):

https://www.comensals.com/menus-a/


Matinet

Aquest servei comença a les 7'30 del matí fins a les 9 hores. És un servei prestat per l'empresa Kcodril i supervisat per la direcció del centre.

Els preus són els següents:

40 euros mensuals per nin. En cas de ser dos germans, el preu és de 75 euros mensuals.

És possible apuntar-se només mig mes.

Hi ha la possibilitat de quedar-se dies solts. El preu és de 4 euros.