Personal del centre

El claustre del curs 2023-2024 està integrat per 21 mestres (4 d'ells/es a mitja jornada) i l'orientadora del centre.

Educació infantil

Tutories:

4t (3 anys): Irene Socias Martí (isocias@ceipmasalva.org). 

5è (4 anys): Antònia Maria Riutort Blanes (amriutort@ceipmasalva.org).

6è (5 anys): Maria Fuster Forteza (mfuster@ceipmasalva.org).

Mestra +1: Araceli Henares Huguet (ahenares@ceipmasalva.org).

Educació primària

Tutories:

1r: Pastora Fluxà Coënon (pfluxa@ceipmasalva.org).

2n: Maria Vidal Fra (mvidal@ceipmasalva.org).

3r: Aina Reus Balaguer (areus@ceipmasalva.org).

4t: Àngel López del Amo (alopezdelamo@ceipmasalva.org).

5è: Neus Pericàs Cañellas (npericas@ceipmasalva.org).

6è: Eduard Gaviño Cardona (egavinyo@ceipmasalva.org) 


Mestres especialistes i mestres de suport:

Isabel Cabot Carbonell, mestra de suport (imcabot@ceipmasalva.org).

Ramon Cunill Noguera, mestre de Religió (rcunill@ceipmasalva.org).

M. Àngels Damians Alcover, mestra de suport (madamians@ceipmasalva.org)

Pere Marimón Camps, mestre d'Educació Física (pmarimon@ceipmasalva.org).

Maria Mulet Torres, mestra de suport educatiu (mmulet@ceipmasalva.org)

Maria José Frontera Serra, suport educatiu (mjfrontera@ceipmasalva.org).

Pilar Sierra Rullan, mestra de suport educatiu (psierra@ceipmasalva.org).

Margalida Roca Vilaret , mestra de Música (mroca@ceipmasalva.org).

Eduard Gaviño Cardona, mestre d'Educació Física (egavinyo@ceipmasalva.org)

Maria Belén Ruiz Aguilera, mestra d'Anglès (mbruiz@ceipmasalva.org).

Manel Barreda Llull, mestre d'Anglès  (jmbarreda@ceipmasalva.org).


Orientadora (dijous i divendres):

Pilar Alonso Tarancón (palonso@ceipmasalva.org).


Equip directiu:

Pere Marimón Camps, director (ceipmariaantoniasalva@educaib.eu).

Pilar Sierra Rullán, cap d'estudis (psierra@ceipmasalva.org).

Maria Soledad Trapero Cañero, secretària (strapero@ceipmasalva.org).


Personal no docent

Auxiliar tècnic educatiu (ATE)

Joan Alzina Sans (jalzina@ceipmasalva.org)

Maria del Carmen García de la Torre Mata -Dimecres, dijous i divendres- (mcgarciadelatorre@ceipmasalva.org)


Auxiliar Administrativa

Paula Gastalver Bonnin (pgastalver@ceipmasalva.org)


Manteniment

José Gabriel Mir Mairata.


Servei de Matinet

Eva Maria Ruiz Nieto-Alisenda


Servei de Menjador

Antònia Alomar Mayol

Eva Maria Ruiz Nieto-Aliseda

Rosario Martorell Simó

Mª Mercedes Benavent Cebriá


Neteja del centre

Nieves del Carmen Zambrano Barre

Josefa Fernández Moreno