programa de reutilització de llibres de text

 Podeu veure tota la informació relacionada amb aquest Programa als següents enllaços: 


 Des del curs 16/17, el Programa de Reutilització de Llibres i Material Didàctic de la nostra escola fa servir un Banc de Llibres que s'amplia cada curs, i que actualment consta dels següents materials:

Aquest Banc de Llibres, finançat pels fons aportats per la Conselleria d'Educació, està a disposició de tots els mestres i alumnes de l'escola, que al final de cada curs revisen els materials que han usat per poder ser prestats novament el curs següent.

Podeu consultar tota la informació d'aquest programa als documents adjunts i a la web de Conselleria https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5645437&coduo=1725&lang=ca