CRITERIS D'AVALUACIÓ I SITUACIONS D'APRENENTATGE

La proposta pedagògica del CEIP Maria Antònia Salvà, per les etapes de 2n cicle d'Infantil i Primària és la següent:

Infantil

primària