proposta pedagògica: competències, criteris i sabers bàsics

La proposta pedagògica del CEIP Maria Antònia Salvà, per les etapes de 2n cicle d'Infantil i Primària és la següent:

Infantil

primària